UŁATWIENIE W WYBORZE KONTA

 

Polacy są jednym z najgorzej ubankowionych narodów w Europie. Na tle innych wypadamy naprawdę blado 🙁

Zaledwie 78% dorosłych obywateli posiada konto w banku – oznacza to że  co piąta osoba nie ma konta bankowego.

Dlaczego? Odpowiedź jest prozaiczna – Polacy obawiają się opłat za prowadzenie rachunku bankowego, biorąc pod uwagę zasobność naszych portfeli każda złotówka „zbędnie” wydana to niepotrzebne obciążenie dla domowego budżetu. Często jest tak że darmowe konta są w istocie darmowe po spełnieniu szeregu warunków, nieraz wyśrubowanych norm nie do spełnienia. W efekcie płacimy po kilka a niekiedy kilkanaście złoty za darmowy rachunek.

Już w lipcu 2014 roku została przyjęta dyrektywa Parlamentu  Europejskiego i Rady UE w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

Wszyscy zasługujemy na to aby móc korzystać z bezpłatnych rachunków bankowych. Uznali tak również parlamentarzyści a prezydent z nieukrywaną przyjemnością podpisał ustawę. Nowe możliwości pojawią się już w lutym.

W ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych zostały wdrożone do polskiego  porządku prawnego przepisy unijne.

Celem jest podniesienie poziomu  tzw. ubankowienia społeczeństwa czyli między innymi zwiększenia wyboru ofert usług płatniczych dostępnych dla klienta, poprawa jakości i przejrzystości ofert, wprowadzenie ułatwień w zakresie porównywania opłat i usług w zakresie rachunków płatniczych.

Czy tak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże.

Pamiętajmy o tym, że uchwalona ustawa to nie tylko nowe możliwości dla najsłabiej ubankowionych ale również porawa sytuacji tych którzy już z bankowości korzystają. Dzięki wprowadzeniu regulacji dotyczących porównywa rek ofert zwiększy się przejrzystość, łatwiejsze będzie również przenoszenie rachunku z jednego banku do drugiego.

Teraz szukając konta będzie nam prościej znaleźć ofertę odpowiednią dla nas.

555

UŁATWIENIE W WYBORZE KONTA